Anh Phạm Văn Đầy, cựu Bí thư Đoàn Phường 5, Q11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN

Bí thư Đoàn Phường 5 (sau đó phường 5 đã chia ra sáp nhập vào phường 4, 6, 7).