18.Anh Đặng Hiếu, Bí thư Quận Đoàn (2022 đến nay)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

2014-2017: UUTV Quận Đoàn 11, Bí thư Đoàn phường 8.
2017-2020:  Uỷ viên thường vụ Quận Đoàn 11, Trưởng ban Mặt trận ANQO-ĐBDC Quận Đoàn 11.
2020-2022: Phó Bí thư Quận đoàn 11.
2022 đến nay: Bí thư Quận Đoàn 11.