Anh Dương Quốc Cường, cựu Bí thư Đoàn Phường 13, Q11

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

  • Tháng 01/2008 đến tháng 3/2010: Phó Bí thư Đoàn Phường 3 Quận 11.
  • Tháng 4/2010 đến tháng 6/2015: Bí thư Đoàn Phường 3 Quận 11.
  • Ủy viên Ban chấp hành Quận Đoàn 11 nhiệm kỳ 2012 – 2017.