Anh Lưu Văn Giàu, cựu Chủ tịch Hội Đồng Đội Q11

Anh sinh năm 1961 và mất ngày 12/4/2021 (bệnh)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

  • Ủy viên thường vụ Quận Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Q11.
  • Ủy viên thường vụ Quận Đoàn, Trưởng ban Công nhân lao động.

Nụ cười phong trào

Hình ảnh Anh Lưu Văn Giàu vào Hè 1985 đi Duyên Hải. Ảnh do anh Thời Thiện cung cấp.