4.Anh Ngô Tấn Quân (9 Giang) Bí thư Quận Đoàn (1980-1983)

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN

1975, biệt phái từ Quận Đội 11 sang Quận Đoàn 11 là cán bộ tuyên huấn.