Anh Phan Minh Nhựt, Bí thư Đoàn Phường 10 Q11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN

2011 – 3/2014: Uỷ viên BCH Đoàn Phường 10 Quận 11.
3/2014 đến nay: Uỷ viên BCH Quận đoàn, Bí thư đoàn Phường 10 Quận 11.

  • Giấy khen số 04-QĐKT/ĐTN ngày 20/01/2015 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 11 về việc Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014.
  • Giấy khen số 01-QĐKT/ĐTN ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 11 về việc Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.
  • Giấy khen số 28-QĐKT/ĐTN ngày 24/02/2017 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 11 về việc Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.
  • Giấy khen số 30/QĐ-UBH ngày 07/10/2016 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố về việc khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 – 2016 nhân kỷ niệm 60 Năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016)
  • Giấy khen số 09-QĐKT/ĐTN ngày 20/03/2016 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 11 về việc khen thưởng Cán bộ Đoàn, Đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2016 nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).
  • Bằng khen số 232 QĐ/KT-TW ngày 18/01/2017 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc khen thưởng cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.
  • Giấy khen số 49-QĐKT/ĐTN ngày 31/5/2017 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 11 về việc Cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện cộng vận động xây dựng Phong cách Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Giai đoạn 2013 – 2017.
  • Bằng khen số 210/QĐ-UBH năm 2018 của UB Hội LHTN Việt Nam Thành phố về việc khen thưởng Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường xã thị trấn tiêu biểu năm 2018.
  • Bằng khen số 45/QĐ-UBH ngày 16/8/2019 về việc cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.
  • Giấy khen số 51-QĐKT/ĐTN ngày 18/8/2019 về việc cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019.