Chị Trần Mỹ Dung, giảng viên Nhà Thiếu nhi Q11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN