Anh Trần Ninh Đông, cựu BCH Đội Hoa Sen Q11

CHỨC VỤ ĐOÀN CAO NHẤT

Ban Chỉ huy Câu lạc bộ Hoa Sen Quận 11.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

Ban Chỉ huy Câu lạc bộ Hoa Sen Quận 11.