2021: Họp mặt 15/5

Chào người bạn nhỏ 80 Mùa hoa lớn lên cùng Đất nước.
Hội ngộ làng Tổng Phụ trách Đội Quận 11 các thời kỳ mừng sinh nhật Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.05.1941 – 15.05.2021).
Tuân thủ 5K, nên chỉ gặp nhóm nhỏ.

Phạm Thị Nghĩa

Bình luận