Anh Lưu Hoàng Phúc, Tổng phụ trách Đội, Q11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN

Thủ khoa kỳ trại huấn luyện viên công tác Đội bậc 1 thành phố năm 2017
Thủ khoa trại Kim Đồng 1 và 2 cấp toàn quốc năm 2017
Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố năm 2018
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2018
Giáo viên làm Tổng phụ trách đội giỏi cấp thành phố năm 2018
Giải khuyến khích Hội thi Phụ trách đội giỏi cấp thành phố năm 2021
Giải 2 Hội thi Viết chữ đẹp dành cho giáo viên quận 11 năm 2021
Huấn luyện viên công tác đội cấp quốc gia.