2021: 80 Năm Thành lập Đội TNTP HCM, trở về!

DỰ KIẾN TÊN GỌI VÀ THỜI GIAN DIỄN RA BUỔI HỌP MẶT (Đã dừng lại, vì Covid-19)

Tên gọi : Họp mặt Kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP HCM của Quận 11.
Thời gian : 09.00 ngày CN 16/5/2021.
Địa điểm : Minh Tâm Garden (ấp 2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh).
Thành phần: Cựu cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội và Liên Đội đã công tác tại Quận 11.

TRIỆU TẬP & BAN TỔ CHỨC:

Triệu tập viên chương trình:
1- Anh Nguyễn Hoàng Năng.
2- Anh Lê Nhựt Tân.
3- Anh Nguyễn Tăng Minh.
4- Chị Phạm Thị Nghĩa.

Ban tổ chức tạm thời:
– 4 anh chị triệu tập viên (nêu trên).
– Anh Đào Kim Trang.
– Chị Nguyễn Thị Tranh.
– Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo.
– Anh Lê Trung Nghĩa.

Bình luận