Anh Phạm Minh Quang, cựu Liên đội trưởng Liên đội TNTP HCM

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN / ĐỘI