Anh Bạch Thanh Sơn, cựu BCN CLB Tiếp Bước Q11

CHỨC VỤ ĐOÀN CAO NHẤT

UV.BCH Thành Đoàn TP.HCM.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp bước Quận 11.