Chị Trần Ngọc Bảo Khanh, cựu BCH Đội Du Khảo Q11

CHỨC VỤ ĐOÀN CAO NHẤT

Ban Chi huy Đội Du Khảo Quận 11.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN