2021: Họp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM, tại Quận 11

Bình luận