Chào mừng bạn đã trở về Câu lạc bộ Cựu Cán bộ Đoàn Quận 11

Ban Liên lạc đang thực hiện Kỷ yếu các thời kỳ của Đoàn trực tuyến qua Webside này, rất mong bạn dành chút thời gian cập nhật thông tin và kể những câu chuyện Đoàn, cũng như hình ảnh, kỷ vật bạn còn lưu trữ, mà thời kỳ thanh niên sôi nổi của bạn đã đi qua. 

Thân mến!

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11
BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận