Anh Nguyễn Hoàng Việt, cựu Bí thư Đoàn Phường 16, Q11

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

2006-2007: ủy viên thường vụ Đoàn Phường 07
4/2008-7/2008: Cán bộ Quận Đoàn 11.
8/2008-3/2012: Phó BT Đoàn Phường 16.
4/2012-4/2017: Bí Thư Đoàn Phường 16, UV BCH Quận Đoàn 11.
2014-2017: Phó CT Hội LHTN Việt Nam Quận 11.