Chị Nguyễn Thị Tranh, cựu Bí thư Đoàn Phường 4, Q11

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

1982-1983: P Bí Thư Đoàn P4, Q11.
1985-1987: Cấp UV phụ trách khối dân vận kiêm Bí Thư Đoàn P4, Q11.