Anh Phan Cẩm Sang, Bí thư Chi đoàn Trường Trần Văn Ơn Q11

CHỨC VỤ ĐOÀN CAO NHẤT

UV.BTV Đoàn Phường 5 Quận 11, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 11.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

2010 – 2011: Cán bộ văn phòng Quận Đoàn 11
2011 – 2013: UV.BCH Đoàn cơ sở Liên chi đoàn tiểu đoàn 3, trường Quân sự Quân khu 7.
2013 – nay: UV.BTV Đoàn phường 05, Bí thư chi đoàn trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận 11.