Chị Nguyễn Thị Bích Thuận, cựu Phó Bí thư Đoàn Phường 10, Q11

CHỨC VỤ ĐOÀN CAO NHẤT

Phó Bí thư Đoàn Phường 10 Quận 11.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

Bí thư Chi đoàn Khu phố, Bí thư Chi đoàn phụ trách Đội, Bí thư Liên chi đoàn TTCN, Phó Bí Thư Đoàn Phương 10.