Chị Trần Thị Phi Nga, cựu cán bộ Hội LHTN VN Q11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN