Ký ức ngày ấy!

Ảnh từ Văn Trung Thu.

Vì đất nước ta ra đi
xây đời hạnh phúc cho mai sau
thỏa lòng mong ước của Bác Hồ

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11

Bình luận