Nhà thiếu nhi quận 11 ngày ấy!

Ảnh từ PT.Nghĩa, cựu Giám đốc Nhà thiếu nhi quận 11.

Bình luận