Chuyện anh Tư Tiến và chị Kim Hoa cán bộ Đoàn thời kỳ 1975

Hồi ký từ Tô Thị Kim Hoa, cựu cán bộ Đoàn thời kỳ 1975.

Thấy chị em vấn khăn chụp hình, anh Tư nói vấn khăn cho anh để anh chụp ảnh với Kim Hoa Tô nữa….!
Nhỏ Kim Hoa Tô…hồi đó gọi nó là Tí Hoa… nó phá như quỷ, còn giờ nó chuyên nói xấu anh trước công khai mọi người,… tức lắm…!
Chuyện xấu của anh Tư… cười ra nước mắt!

  • 1975 phong trào đêm ngày, 2 đứa con nhỏ đói meo ở nhà, nên anh Tư “ham” lãnh sinh hoạt phí lắm, mới nửa tháng là hối Kim Hoa sang tài chính ứng lương cho anh.
  • Nhà có đám giỗ, một nải chuối và một nồi cháo da heo lỏng bỏng, anh Tư “xấu” không rủ ai hết, chỉ khều nói nhỏ với anh phó bí thư Quận Đoàn thôi. Vậy mà ổng hay nói với thanh niên…”không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng” !
  • Trưởng phòng Văn hóa thông tin ghét Quận Đoàn dễ sợ, vì chuyên mượn dụng cụ làm văn nghệ không trả, mắt chú ấy khi giận thấy ngán lắm. Kim Hoa gạt anh Tư nói không cười… anh sang gặp chú C lãnh lương đi, Kim Hoa mới lãnh về nè, vậy là anh Tư phết, phẩy sang đó lãnh lương, chú ấy trợn mắt… mầy ở QĐ làm gì ở đây mà lãnh lương chứ!… anh Tư kiểm điểm Kim Hoa quá trời luôn…
  • Biểu diễn tiết mục 5 ngón tay ngoan, anh Tư phân công Kim Hoa ngón út nha em, anh ngón cái, bảo đảm mọi người dzui liền, tướng đi của anh là một điệu múa rồi…! (anh bị di chứng sốt bại liệt nên đi như múa vậy).

Anh em gặp nhau ôn lại chuyện xưa thiệt là dzui đó bạn!

Ban biên tập (17/4/2021)

Bình luận