ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN 11 NHIỆM KỲ IV (1986 – 1988)

NGUYỄN THỊ HUỆ – Nguyên Bí thư Quận Đoàn giai đoạn 1986 – 1988

Trong những năm này toàn Đảng, toàn dân tiến vào xu thế mới, cơ chế quan liêu bao cấp từng bước được xóa bỏ, cả nước phát triển kinh tế, đẩy mạnh chất lượng hàng nội địa, tạo sự cân bằng giữa cung và cầu hàng hóa trên thị trường. Trước tình hình đó, Quận Đoàn 11 đã đẩy mạnh thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hướng tới các mục tiêu: chuyển hướng kịp thời với xu thế đổi mới, thực hiện chính sách kinh tế phù hợp với giai đoạn, thực hiện công bằng dân chủ và nhiệm vụ quan trọng là tập hợp đông đảo ĐVTN vào sinh hoạt Đoàn – Hội; rút ngắn khoảng cách giữa Đoàn và thanh niên, để Đoàn là chỗ dựa vững chắc của thanh niên.

Nhiệm kỳ kết thúc gặt hái được một số thành công nhất định, Ban chấp hành Quận Đoàn đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Huệ làm Bí thư Quận Đoàn. Trong công tác xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên, BTV Quận Đoàn chủ động đầu tư công tác giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức tham gia học tập chính trị cho ĐVTN, đề ra chương trình giáo dục cho từng đối tượng theo yêu cầu Nghị quyết, góp phần nâng cao trình độ cho ĐVTN, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, sinh hoạt chính trị, tuyên truyền ý thức cảnh giác, nhận rõ kẻ thù, đấu tranh chống các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc phản động của địch dưới mọi hình thức. Công tác tập hợp thanh niên của Đoàn, Hội được đẩy mạnh, chú trọng tập hợp thanh niên có đạo, thanh niên Việt dân tộc Hoa. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 3.760 đoàn viên.

Thông qua phong trào, Quận Đoàn đã tập hợp được lực lượng nòng cốt tham gia công tác xã hội, mạn đàm trao đổi tư tưởng giữa đạo và đời. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên đã từng bước xây dựng và khẳng định mô hình hoạt động của các câu lạc bộ để thu hút và giáo dục cơ sở Đoàn về nghiệp vụ công tác. Duy trì hội thi nâng cao tay nghề, xung kích trong sản xuất với khẩu hiệu “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” với nhiều giải pháp từ khối công nhân.

Phong trào hành động xung kích tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật nhất là mô hình thực hiện công tác xã hội với các nội dung như: làm vệ sinh khai thông cống rãnh, thắp sáng khu phố, mang tình thương, lòng nhân ái đến với các em ở những khu lao động nghèo, ổ chuột với những “lon gạo nghĩa tình”,…. Đẩy mạnh các hoạt động gắn với bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn phong trào của Công An, Quân Đội với phong trào khu phố, tổ chức kết nghĩa với đơn vị lực lượng vũ trang, đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân hàng năm theo phân công… Phát huy tính chủ động và tích cực trong giới thiệu việc làm, đóng góp cùng xã hội giải quyết việc làm, đầu tư các hoạt động dạy nghề cho thanh niên. Đoàn Thanh niên đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng giao, thể hiện khả năng quản lý kinh tế, năng động chọn các loại hình phù hợp để thu hút thanh niên. Hoạt động Đoàn – Hội trong nhà trường đã có bước đầu đổi mới trong phương thức hoạt động, nhất là trong công tác chỉ đạo, theo hướng phát huy sự sáng tạo, chủ động của cơ sở.

Đoàn đã thực sự quan tâm đến đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội về mặt vật chất lẫn tinh thần, bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn – Hội thông qua các lớp ngắn ngày và câu lạc bộ phụ trách, thực hiện tốt các công trình mang tính trách nhiệm. Việc thực hiện Nghị quyết “Toàn Đoàn làm công tác Đội” đã phần nào định ra mô hình hoạt động độc lập và tạo đòn bẩy thúc đẩy các hoạt động Đoàn – Hội trong nhà trường. Hoạt động nổi bật nhất trong công tác Đội là hai phong trào “Màu đỏ khăn quàng” và “Tuổi trẻ Lê Quý Đôn” đã góp phần ngăn chặn tình trạng giảm sút đạo đức và học tập của học sinh. Đoàn còn thể hiện sự quan tâm của mình đối với học sinh nghèo ở khối phổ thông và phổ cập qua thực hiện giải thưởng và học bổng Lê Quý Đôn. Trong nhiệm kỳ này, công tác xây dựng Đội thực sự được chú trọng, thiết lập mối quan hệ giữa Trường – Phường, kết hợp giáo dục học sinh cá biệt, thiếu nhi hư và hỗ trợ công tác Đội thông qua việc rèn luyện kỹ năng Đội viên theo chương trình “Dự bị sẵn sàng” và “Sẵn sàng”. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Chiến sĩ nhỏ giải phóng Quân năm 1985 được tổ chức tại Quận 11 cũng là 01 dấu ấn không thể phai nhòa trong lòng các thế hệ Đội viên.

Phong trào Đoàn Quận 11 trong nhiệm kỳ này đã có nhiều khởi sắc quan trọng, là một trong những đơn vị thi đua xuất sắc của Thành phố.

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11
BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận