DẤU ẤN TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN PHONG TRÀO


NHIỆM KỲ I (1975 – 1980)
NHIỆM KỲ II (1980 – 1983)
NHIỆM KỲ III (1983 – 1986)

Những ngày đầu sau giải phóng, cả nước đang dấy lên phong trào khôi phục đất nước. Phong trào thanh niên hoạt động rất sôi nổi. Khí thế thanh niên lúc này rất “hào hứng”. Bởi lẽ ngọn lửa nhiệt tình đang dâng đầy trong mỗi trái tin tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và luôn sẵn sàng “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong thời gian này, Thành Đoàn, Quận ủy đã phân công đồng chí Nguyễn Văn Phúc tiếp quản sau giải phóng, sau đó các đồng chí lần lượt đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Quận Đoàn qua các giai đoạn gồm:

  • Đ/c Nguyễn Kiến Quốc (Năm Hùng), giai đoạn 1975 – 1977
  • Đ/c Phan Thế Hoàng, giai đoạn 1977 – 1980
  • Đ/c Ngô Tấn Quân (Chín Giang), giai đoạn 1980 – 1983
  • Đ/c Hồ Quốc Việt, giai đoạn 1983 – 1986.

Công tác vận động, tuyên truyền, tập hợp thanh niên… là những nhiệm vụ, công việc cụ thể, chủ yếu của cán bộ Đoàn – Hội lúc bấy giờ. Nhiều phong trào để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ Đoàn – Hội, cũng như thanh niên Quận 11 trong Chiến dịch X.2, bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, đợt Đ/c Nguyễn Văn Phúc vận động thanh (Út Tâm) – Nguyên Bí niên tham gia lực thư Quận Đoàn giai lượng Thanh niên đoạn tiếp quản xung phong, Hội LHTN HSSV GP (Hội Liên hiệp Thanh niên Học sinh sinh viên giải phóng) Sài Gòn – Gia Định. Với chỉ tiêu vận động 200 thanh niên trong vòng một tháng trong điều kiện nhận thức người dân còn hạn chế, cho nên việc vận động con em họ tham gia gặp nhiều khó khăn. Vận động ban ngày không đủ, các anh chị cán bộ Đoàn phải đi vận động cả vào ban đêm, mất ăn mất ngủ. Tuy vậy, kết quả của đợt vận động này Quận 11 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu của cấp trên giao, ngoài số thanh niên tích cực trong các phong trào hoạt động Đoàn còn có cả số thanh niên tham gia là con em của lính chế độ cũ cũng hăng hái tham gia; dù biết rằng gian khổ còn ở phía trước nhưng tinh thần muốn góp một chút gì đó cho công cuộc khôi phục đất nước trong mỗi thanh niên rất mãnh liệt, nhiều thanh Đ/c Nguyễn Kiến Quốc niên đã trốn gia phục vụ biên giới Tây Nam, có những ĐVTN còn rất trẻ đã viết Huyết tâm thư tình nguyện tham gia Quân đội như: Ngô Bích Quân , Ông Thị Huyền Châu. Đoàn Thanh niên Quận 11 cũng tham gia tốt các chiến dịch lớn: X2, bài trừ văn hoá độc hại và phản động.

Cuối 1975, Đoàn TN tổ chức cho hơn 2.000 thanh niên tham gia lao động tại nông trường Trần Quang Cơ. Ngày 28/3/1976 Lực lượng thanh niên xung phong đầu tiên thành lập với hơn mười ngàn quân với hàng loạt các chiến dịch Thanh Niên tình nguyện trên các nông trường Trần Quang Cơ, Lê Minh Xuân, cải tạo các vùng đầm lầy thành nơi vui chơi (Công viên Văn hóa Đầm Sen ngày nay), tình nguyện nghĩa vụ quân sự, phục vụ biến giới Tây Nam, có những ĐVTN còn rất trẻ đã viết Huyết tâm thư tình nguyện tham gia quân đội như: Ngô Bích Quân, Ông Thị Huyền Châu. Đoàn Thanh niên Quận 11 cũng tham gia tốt các chiến dịch lờn: X2, bài trừ văn hóa độc hại và phản động.

Song song đó, các phong trào Đội TNTP như Kế hoạch nhỏ, Trần Quốc Toản, Vì bạn nhỏ vùng sâu,… cũng được phát động rộng rãi. Quận 11 dẫn đầu toàn TP về phong trào kế hoạch nhỏ xây dựng đoàn tàu Thống Nhất. Ngày 08/6/1976, ĐH thanh niên tiên tiến TP lần thứ I đã khai mạc, với 1.200 gương sáng là đại biểu tiên tiến ở các cơ sở Đoàn tham dự, quận 11 có chị Nguyễn Thị Quý được báo cáo điển hình tại Đại hội Thanh niên tiên tiến về công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong số 13 đại biểu báo cáo trong Đại Hội.

Đợt vận động tham gia “Hồng binh” mùa hè năm 1978 cũng không kém phần khí thế. Tuy đất nước đã hoàn toàn được giải phóng, thành phố trong giai đoạn lập lại trật tự xã hội, dựng xây để phát triển; tình hình ở biên giới Tây Nam vẫn còn hết sức căng thẳng. Trước tình hình đó đòi hỏi tổ chức Đoàn Thanh niên không thể thờ ơ trước vận mệnh của Tổ quốc. Hơn 400 thanh niên được Đoàn Thanh niên vận động, thuyết phục lại hăng hái lên đường, gia nhập “Hồng binh” để thực hiện các nhiệm vụ nơi biên giới và phục vụ cho quân sự địa phương, bảo vệ Tổ quốc.

Tuy công việc còn mớ i mẻ, nặng nề so với sức lực của các bạn; nhưng với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng với thanh niên thành phố, thanh niên quận 11 cũng đã góp phần tạo nên những thành tạo nên những thành quả nhất định. Tại địa phương, các phong trào như vận động thanh niên tham gia hướng dẫn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an ninh đường phố, vệ sinh đường phố hàng tuần, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên đi làm kinh tế mới, thành lập các Hợp tác xã thanh niên làm kinh tế… thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Quận 11 luôn là quận đi đầu trong công tác vận động tập hợp thanh niên của thành phố.

Trong giai đoạn này, tại khu vực trường học, Quận Đoàn đã chủ động đưa ra phong trào “Dạy tốt học tốt”, tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm; trong thanh niên công nhân thì đưa chất lượng, năng suất lao động lên hàng đầu. Tuổi trẻ Quận 11 đã thể hiện được vai trò đi đầu, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển quận nhà. Phong trào “Theo bước chân người anh hùng” được tổ chức định kỳ nhằm giáo dục thiếu niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào “Rừng hồng nở” cũng không ngừng mở rộng xuống cơ sở. Nội dung của phong trào này là tập trung vào xây dựng tổ chức Đoàn ở cơ sở, xây dựng các tổ hợp, hợp tác xã kinh doanh…

Từ những dấu ấn phong trào đó đã thể hiện bước chuyển mình, đổi mới về phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên. Các hoạt động phong trào đã dần đáp ứng phần nào những nhu cầu của thanh niên.

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11
BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận