Một thời trai trẻ ở Quận Đoàn 11 (1)

TÔ THỊ KIM HOA – UVTV Quận Đoàn nhiệm kỳ II (1980 – 1983)

Mọi người vừa ăn xong nửa ổ bánh mì chấm với nước muối pha tí mỡ hành, là có lịnh của Bí thư họp bàn thực hiện công trình 2.000 hecta thơm (khóm, dứa) cho Tổ quốc ở Lê Minh Xuân do Thành Đoàn phát động.
Họp sôi nổi và thật căng, chiến dịch 75 ngày đêm phải hoàn thành 20 hecta phần đất được giao cho quận, huy động bao nhiêu thanh niên…? Chỗ nào đóng quân…? Chọn Ban Chỉ huy chiến dịch và các ban chuyên môn…? Kỹ thuật lên liếp sao….? Hậu cần sao…? Toàn việc đại sự liên quan đến hàng ngàn con người… bàn bạc căng thẳng vì có trong tay chỉ có nhiệt tình và máu nóng tuổi 20.
Đến trưa bụng của chúng tôi bắt đầu kêu… “hết nửa ổ bánh mì rồi bạn ơi!”. Bỗng dưng, Bí thư chỉ định mình:
– “Tí Hoa, em qua Hội Phụ Nữ mượn 5 kg mì về lo bữa trưa đi rồi tính tiếp”.
– “Em… mượn hoài kỳ quá…!”
– “Sao mà kỳ, em nhỏ nhất mấy dì thương cho mượn liền hà!”
– “Em… mượn mấy lần rồi chưa trả, kỳ quá!”.
Bí thư bỗng dưng nghiêm mặt… “Đồng chí phải biết làm công tác vận động quần chúng chứ… tình huống đặt ra đó làm đi… mai mốt còn nhiều tình huống nữa… phấn đấu làm tốt công tác dân vận chứ cán bộ đoàn….!”
Vậy là mình xách rổ qua mượn mì, không dám thấy kỳ nữa./.

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11
BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận