Một thời trai trẻ ở Quận Đoàn 11 (2)

TÔ THỊ KIM HOA – UVTV Quận Đoàn nhiệm kỳ II (1980 – 1983)

Buổi chiều, trời chuyển mưa, bạn ấy nê bụng bầu nặng nề lên ngồi ở sân Quận Đoàn, hình như có dấu hiệu sinh mà bạn ấy không biết, gia đình bạn ấy sau giải phóng về quê nhà Bến Tre, chồng bạn ấy là Chánh Văn phòng Quận Đoàn tình nguyện đi bộ đội đợt hồng quân, anh là cán bộ khung dẫn quân tình nguyện viết bằng máu ra mặt trận biên giới Tây Nam.
Bạn ấy đau bụng nheo nhéo, cắn môi mà mắt rưng rưng, “Lo quá… không thấy bạn nào hết, đi công tác hết rồi….!”
Bốn giờ chiều, Bí thư ghé lại cơ quan:
– Sao em ngồi đây ?
– Em… nghe đau bụng…!
– Trời ơi, đau bụng đẻ rồi, lên… anh chở đi sanh.
Bí thư về, hớn hở: “Bạn ấy sinh rồi, con trai… 3,6 kg, chắc nó đặt tên Quận Đoàn quá…!”
– Sao anh không phân công bạn nữ nào đó?
Chuyện khẩn cấp mà, các bạn đi công tác hết trơn, với lại chỉ duy nhất tớ có con xe HonDa này thôi, tiêu chuẩn bí thư mới được đó.
Một thời… đủ để nhớ mãi…!

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11
BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận