VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA QUÂN, DÂN QUẬN 11


Quận 11 là một quận nội ven của Thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc và Tây Bắc giáp với quận Tân Bình và quận Tân Phú, phía Đông giáp với Quận 10 và Quận 5, phía Nam và Tây Nam giáp với Quận 6. Với diện tích tự nhiên là 513,58 ha (5,1358 km2), dân số là 237.111 người, hai tập đoàn cư dân lớn nhất chiếm tỷ lệ rất cao trong Quận đó là người Việt (chiếm 54%) và cộng đồng người Hoa (chiếm 39,98%) đã cùng chung lưng đấu cật suốt hơn 300 năm nay, trong đó có trên 60.000 thanh niên trong độ tuổi lao động, mật độ dân số trung bình là 46.167 người/ km2 (1).

Trải qua hai cuộc kháng chiến đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Quận 11 đã đóng góp vào chiến thắng chung của quân và dân cả nước trong sự nghiệp đánh đuổi kẻ thù giành độc lập dân tộc. Đây cũng là thời kỳ Đảng bộ Quận 11 kiên trì bám trụ để xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể cách mạng, vượt qua nhiều thử thách, đấu tranh trực diện với kẻ thù, từ trong thực tế đã xây dựng tổ chức Đảng, lực lượng quần chúng cách mạng ngày càng lớn mạnh, với đội ngũ cán bộ đảng viên luôn gắn bó với nhân dân, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, vận động đông đảo đồng bào người Hoa tham gia phong trào đấu tranh cách mạng trong suốt mấy mươi năm rực lửa cách mạng.

Trong cuộc đấu tranh chống sự xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để giành lại độc lập dân tộc, mặc dù bị kẻ thù đàn áp khủng bố ác liệt, nhiều cơ sở bị giam cầm, tra tấn dã man nhưng không lúc nào trên vùng đất Quận 11 thiếu vắng sự lãnh đạo của Đảng, vì vậy mà phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Quận 11 vẫn liên tục nổ ra. Nhân dân Quận 11 tự giác đứng vào các tổ chức cách mạng, tạo được phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi với nhiều hình thức đấu tranh, hướng các phong trào đi vào các mục tiêu cơ bản, đã giành được nhiều thắng lợi, nhiều địa danh như vùng trường đua Phú Thọ, Chợ Thiết, Cầu Tre, Bình Thới, Chùa Gò, Cầu Mé đã trở thành những địa danh có truyền thống đấu tranh cách mạng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân địa phương.

(1) Theo số liệu của UBND Quận 11 tính đến cuối năm 2017.

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận