BỐN MƯƠI BỐN NĂM ĐOÀN THANH NIÊN QUẬN 11

NGÔ TẤN QUÂN (Chín Giang) – Bí thư Quận Đoàn giai đoạn 1980 – 1983

Chỉ sau 1 tuần ngọn cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Quận 11 – đánh

dấu chấm hết của chế độ nguỵ quyền tay sai bán nước – Miền Nam hoàn toàn giải phóng – Quận11 đã có Tổng thư ký thanh niên và bắt tay ngay vào việc tập họp lực lượng để cùng nhau góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và kiến thiết, xây dựng đất nước.

Giờ đây, được sống trong đất nước hoà bình, thống nhất, đang càng ngày càng phát triển, nhân dân ta dần dần có cuộc sống ấm no hạnh phúc, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn và thanh niên Quận 11 để cùng nhau tiếp tục giáo dục con em tiếp bước các thế hệ đi trước vững vàng vượt qua khó khăn thách thức, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Ngày ấy, cách đây hơn 44 năm, Quận 11 (cũng như toàn Thành phố Sài Gòn) bề bộn, ngổn ngang – nào việc lập lại trật tự, giữ gìn ổn định an ninh, chính trị; nào lo cứu đói cho đồng bào, trăm công ngàn việc… Nhưng rồi, như Bác Hồ dạy “Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, khó vạn lần Dân liệu cũng xong”, hàng ngàn thanh niên đã hăng hái xung phong với khí thế hừng hực lửa nhiệt tình Cách Mạng của tuổi trẻ. Tất cả những phong trào đều hoàn thành xuất sắc.

Chúng ta không thể quên các công trình lớn: Lê Minh Xuân, An Hạ, Trần Quang Cơ… Đến các công trình xây dựng vùng kinh tế mới – Kiên Giang, Xuyên Mộc, Đắk Nông, đặc biệt công trình hồi sinh rừng ngập mặn Cần Giờ. Thanh niên Quận 11 đã trồng hơn 2.500 hecta rừng đước – trong tổng số 25.000 hecta rừng trồng toàn Huyện và giờ đây Rừng Cần Giờ đã trở thành khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đặc biệt nông trường Quận 11 Duyên Hải – Cần Giờ ngày nay đã là khu du lịch sinh thái. Không chỉ có giá trị vật chất, nơi đây còn có giá trị tinh thần vô cùng to lớn là đã hồi sinh hàng ngàn con người lầm lỡ . Rồi công trình Đầm Sen, mỗi tuần hàng ngàn thanh niên đã vét hàng ngàn mét khối sình lầy… Để rồi hôm nay Tp. Hồ Chí Minh có một công viên Văn hoá vô cùng hữu ích, góp phần cùng Cần Giờ làm lá phổi cho Thành phố.

Không có bút mực nào có thể tả hết và ghi chép lại đầy đủ những chiến tích và những gian lao, vất vã với không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt lẫn xương máu của lớp thanh niên thời ấy. Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm qua, chúng ta càng tự hào bao nhiêu về những gì mà các lớp cán bộ Đoàn, Đoàn viên và thanh niên Quận 11 đã làm, càng thấy trách nhiệm của chúng ta là phải làm sao để truyền tinh thần yêu nước, lửa nhiệt tình cho thế hệ con em, tiếp tục góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11
BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận